چه گونه عطر بزنیم?

۱۶ مرداد ۱۳۹۷
بسته به نوع عطر، مراسم و محلی که قرار است حضور پیدا کنید، همگی از ادکلن و عطر مناسب استفاده کنیم و این موضوع که از چه نوع عطری در چه مراسمی استفاده کنیم و زیاد از حد عطر نزنیم موضوعی است که بدان پرداخته خواهد شد، اما در خصوص زدن عطر باید از نقطه یابی بدنی اطلاع داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید