بنویس برای من

۱۷ شهریور ۱۳۹۷
قالب : داستان
نویسنده :مرکز مطالعات و تحقیقات حیات طیبه
ناشر : حدیث راه عشق
سال انتشار :۱۳۹۳
مناسب برای مکان ها : دانشگاه / حوزه علمیه / نهاد های عمومی / مکان های خانگی /
مناسب برای جنسیت : زن / مرد /
مناسب برای رده ی سنی : جوان ۱۹-۳۰ /
مناسب برای افراد : خوش حجاب / – کم حجاب /
ویژگی های ممتاز : از جهت ساختاری :جذابیت عنوان / تطابق عنوان و محتوی / تناسب قطعه و حجم / نوشته پشت جلد / کیفیت صحافی / طراحی جلد / صفحه چینی وصفحه آرایی / کیفیت ویراستاری / قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب / تبیین موضوع و مسأله و هدف کتاب در اول کتاب / مشخص نمودن مخاطب کتاب در اول کتاب / انگیزش مخاطب برای مطالعه / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی / تولید علم و نوآوری / اقناع مخاطب / پاسخ به پرسش های احتمالی درسطح جامعه / امانتداری محتوایی / بالا بردن بینش و نگاه جدید به مخاطب / باز کردن ابعاد مختلف موضوع متناسب با حیطه کتاب / میزان دستیابی به اهداف / جمع بندی و نتیجه گیری مناسب از جهت محتوایی :کتاب تا چه میزان وضعیت امروز جامعه ایران را شرح داده – است / راهکارهای اشاره شده در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در – جامعه / ارزیابی علمی نظریات در حوزه زن
بهتر بود اگر : از جهت ساختاری :استفاده ازتصویر،طراحی و گرافیک

دیدگاهتان را بنویسید