رمان پناه(قسمت دوازدهم)

۱۵ شهریور ۱۳۹۷
انگار کسی به شیشه ی خاطراتم سنگ می زند و ناغافل خوردم می کند

دیدگاهتان را بنویسید