رمان پناه (قسمت یازدهم)

۱۵ شهریور ۱۳۹۷
گوشی ام را می گیرد و شماره اش را سیو می کند . احساس می کنم کلی انرژی مثبت نصیبم شده …

دیدگاهتان را بنویسید