استفاده ابزاری از زنان در مشاغل

۱۰ خرداد ۱۳۹۸
اگر زنی برای کار در اداره، رستوران یا کارخانگی در خواست بدهد و ظاهر و قیافه خود را فراموش کند و آن را نادیده بگیرد، به طور یقین در آزمون استخدام آخرین نفر است

دیدگاهتان را بنویسید