دختران مسلمان آمریکایی، کارگاه آموزشی «شعرگویی» راه اندازی کردند

۱۷ اسفند ۱۳۹۷
در کارگاه آموزشی شعرگویی سه روزه که توسط یک سازمان دختران مسلمان با نام «پدیده مسلمان... من هستم» برگزار شده ، دانش آموزان ۱۱ تا ۱۶ ساله به اشعار سروده اسلامی گوش داده و هویت اسلامی شان را بازنگری کردند.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، جمعی از دختران مسلمان در شهر نیویورک آمریکا، یک کارگاه آموزشی شعرگویی ایجاد کرده اند. هدف این دانش آموزان به اشتراک گذاشتن روایت زندگی شان به عنوان مسلمانان در جوامع غربی و مشکلات و چالش های پیش رو بوده است.

در آستانه ماه «تاریخ زنان» سازمان دختران مسلمان جسیکا، یک کارگاه آموزشی «پدیده مسلمان… این من هستم» را برگزار کرده است. دختران مسلمان در این طرح از سنین ۱۱ تا ۱۶ ساله شرکت کرده و با الهام گیری از یک نویسنده آفریقایی- آمریکایی شناخته شده با نام مایا آنگولا، به شعرنویسی برای نگارش هویت اسلامی شان اقدام کردند.

مرقاضی عزیزه یکی از این دختران می گوید: ما به این شکل کل زندگی ما را می بینیم و اگر بتوانیم به تجربه های زندگی یکدیگر و روایت های حقیقی زندگی هم گوش دهیم می توانیم بیشتر متعهد باشیم و تعامل داشته باشیم.

آسیه نصیر در این کارگاه آموزشی سه روزه می گوید که هدف آنان تمرکز بر روی زندگی زنان مسلمان قدرتمند در تاریخ اسلام و همچنین نویسندگان زن سیاه پوست بوده است.

به گفته وی شرکت کنندگان درباره زنان تاریخ اسلام صحبت کرده و سپس به اشعار سروده شده توسط شاعران مسلمان سیاه پوست گوش می دهند.

منبع: خبرگزاری حوزه

دیدگاهتان را بنویسید