دختر تازه مسلمان به خاطر آزارهای مدیر رستوران مجبور به استعفا شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۷
شورای روابط اسلامی آمریکایی (کایر) در جورجیا شکایت نامه ای به نمایندگی از دختر تازه مسلمانی که صاحب رستوران او را به سبب حجاب مورد تبعیض و آزار قرار داده تنظیم کرد.

به گزارش گلدختر، یک گروه حقوق مدنی اسلامی در آمریکا در روز ۴ فوریه شکایت نامه فدرالی علیه یک مدیر رستوران به نمایندگی از یک بانوی تازه مسلمان شده پر کرد. در این شکایت نامه آمده است که مدیر رستوران بانوی مسلمان را به خاطر حجابش مورد آزار و اذیت قرار داده است.

در این شکایت نامه که به کمیسیون فرصت های شغلی برابر در آمریکا ارسال شده، آمده است که مدیر رستوران فارمهاس برگر در ایالت جورجیای آمریکا، این دختر مسلمان را پس از اینکه در تابستان گذشته به دین اسلام گرویده، و محجبه شده، مورد آزار و تبعیض قرار داده است.

این دختر مسلمان در نامه ای نوشت که مدیر رستوران به او گفته که «از مسلمانان خوشش نمی آید» و با پوشیدن حجاب او را برابر با «طالبان» می داند.

وی همچنین دختر محجبه را تهدید کرده که اگر حجابش را در نیاورد او را مجبور می کند که در عقب رستوران و در آشپزخانه کار کند. او در نهایت گفته که از حجاب خوشش نمی آید و مایه شرمساری است.

این دختر مسلمان شده، از می ۲۰۱۷ کارش را در این رستوران آغاز کرده، اما در ماه آگوست همان سال به سبب آزار و اذیت ها و مزاحمت های مدیر رستوران مجبور به استعفا شد.

ادوارد احمد میشل مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی (کایر) شعبه ایالت جورجیا در آمریکا  گفت: بسیاری از مردم تبعیض در محل کاری را از ترس از دست دادن شغل شان گزارش نمی کنند اما ما آنان را تشویق می کنیم که ترس را کنار بگذارند. این دختر در محل کارش با تبعیض و آزار و اذیت روبرو شده است.

میشل تاکید کرد: شواهد ادعای او را تایید می کنند و حتی ایمیل هایی میان آن ها رد و بدل شده است.

منبع: خبرگزاری حوزه

دیدگاهتان را بنویسید